Zavřít

2010 Stavební úpravy bytového domu Nová 503 Novosedlice

Investor: Obec Novosedlice
Místo: Novosedlice
Kategorie: Bytové domy
Stupeň dokum.: Stavební povolení
Projektová dokumentace obsahuje návrh oprav vad bytového domu (vliv tepelných mostů na vznik plísní), v jejichž důsledku dochází ke snižování životnosti objektu a k nehospodárnosti provozu. Hlavním cílem projektu je zateplení obálky objektu, výměna výplní otvorů, stavební úpravy střechy za účelem snížení energetické náročnosti budovy a zamezení vzniku a rozvoje plísní v interiéru objektu.

Fotogalerie

CalmWeb design